สนามบินหาดใหญ่ ต.คลองหลา
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90110

HOTLINE 1: 083-554-4500
HOTLINE 2: 088-832-5135

วิดิโอ

           สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่ที่ชาวสงขลาและผู้มีจิตศรัทธาในคุณความดี ความเสียสละของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ร่วมมือกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ โดยสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ปัจจุบันปรับปรุงเป็นหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณเป็น สวนสาธารณะ แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนค่ายพักแรม (Camping) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา โดยนายบัญญัติ จันทน์เสนะ ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยทีมงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของผู้มีจิตศรัทธาในการก่อสร้าง
         สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ก่อตั้งจากความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนชาวสงขลา และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ช่วงระยะเวลากว่า 15 ปี ที่โครงการสวนพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นชื่อโครงการในระยะเริ่มต้นหรือในชื่อปัจจุบัน สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยจุดยืนที่มั่นคง เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ แห่งคุณความดี


 

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.