สนามบินหาดใหญ่ ต.คลองหลา
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90110

HOTLINE 1: 083-554-4500
HOTLINE 2: 088-832-5135

หลักฐาน การเช่ารถ


สำหรับบุคคลทั่วไป

    สำเนาบัตรประชาชน
    สำเนาใบขับขี่
    สำเนาบัตรราชการ, บัตรพนักงาน, บัตรนักศึกษา

สำหรับ บริษัท, ห้าง, ร้าน

    สำเนาจดทะเบียนบริษัท, ห้าง, ร้าน
    หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจเพื่อทำการเช่ารถ
    สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ
    สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

 

Please publish modules in offcanvas position.